top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תBuildUP

בניה ירוקה היא געגוע

הבניה הירוקה הנה מגמה של תיקון, אשר באה לאחר מאה של קלקול. 

מה התקלקל? מתוך נסיונות כנים לספק מגורים ראויים למליוני אנשים שעברו מן הכפר אל מרכזי הערים, התחולל תהליך של קריעת האדם מקשרי הגומלין עם תנאי מחייתו לאורך הדורות. 

אדם הבונה את ביתו בעידן הטרום תעשייתי הוכרח לבוא בדין ובדברים עם המקום. יהיה זה האקלים, החומרים שבנמצא, הטכנולוגיות הזמינות או המסורת המקומית, הבית שיקף את קשרי הגומלין בין הצורך בהגנה ובפרטיות לבין כנות וזהות מקומית. 

אך זה אינו כל הסיפור. הקרע המשמעותי שחוללה המאה של התעשייה מתרחש בכלל בהיבט אחר: הנטישה