top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תBuildUP

אחת השכונות ברות הקיימא ביותר בעולם

בימים אלו, הוכרזה בעיר ארהוס שבדנמרק שכונה התיקרא "רובע הרכבת" ותחשב לאחת השכונות

ברות הקיימא ביותר בעולם.

החזון של משרד האדריכלים המתכנן אותה הוא ליצור שכונה ללא מכוניות, ירוקה ותוססת

והיא תבנה על פסי רכבת ישנים.

השכונה מרוכזת בלב ליבה של העיר שבמקרה העיר השנייה בגודלה בדנמרק ותציע מגורים ומקומות עבודה.

את פסי הרכבת יחליפו רכבות, חניות לרכבים ואופניים, איזורים ירוקים, שבי