top of page
BuildUp_logo (1).png
תקנון שימוש באתר
ומדיניות הפרטיות

תקנון האתר:

 

ברוכים הבאים וברוכות הבאות לאתר BuildUP, מרכז לבנייה מתקדמת וירוקה. 

 

מטעמי נוחות התקנון כתוב בלשון נקבה אך כל הכתוב בו מתייחס לגברים ונשים כאחד

 

התקנון מגדיר את זכותייך וחובתייך כאשר הינך משתמשת באתר, באם אינך מסכימה ומאשרת

את התקנון, הינך מתבקשת שלא לעשות שימוש באתר

בתקנון זה BuildUP מרכז לבנייה מתקדמת לרבות מתקניה, צוות הניהול וצוות ההוראה להלן : "החברה"

אדם המבקר באתר, צורך מידע, תוכן, יוצר קשר, משתמש בשירותיו וכל פעילות אחרת להלן : "משתמשת"

כל המופיע באתר כגון, מלל, סרטונים, מידע, קישורים, תמונות וכדומה להלך : "תוכן"

 

כללי:

- האתר שייך לחברת BuildUP המרכז לבנייה מתקדמת אשר הוקמה ומנוהלת על ידי אדריכל איל יוסינגר

- האתר מספק תוכן ושירותים נוספים לציבור הרחב 

- כל משתמשת העושה שימוש בכל אחד מהתכנים והשירותים באתר זה מצהירה כי הינה מסכימה לכל תנאי התקנון ומתחייבת לפעול לפיהם 

- החברה רשאית בכל עת וללא התראה מוקדמת לשנות, לתקן, להוסיף ולהסיר את התקנון, את תנאי השימוש באתר, את תוכן האתר, את השירותים, הפעילויות, הנראות וכל דבר הקשור באתר זה


 

שימוש באתר:

 

המשתמשת רשאית לעשות שימוש באתר לפי התנאים המפורטים כאן:

 

- אין להעתיק או לצלם בכל דרך שהיא אף תוכן, לרבות מלל, גרפיקה, תמונה וכל תוכן אחר. 

 - המשתמשת רשאית להשתמש בתכני האתר לצורך מחקר, למידה, והתפתחות אישית בלבד, וזאת על אחריותה הבלעדית.

- החברה לא תישא באחריות בגין טעות או אי דיוק, ולא תהיה אחראית לכל נזק אשר עשוי להגרם למשתמשת באתר או לצד ג'.

- למשתמשת אחריות מלאה במקרה של העתקה, פרסום, שימוש שלא לצרכים אישיים שנעשה על ידה 

- לצד כל פעילות ושירותים המוצעים בתשלום יופיעו פרטיהם כמו זמנים, עלויות ודרכי תשלום, כמו כן לכל הפעילויות הפיזיות והמקוונות אשר אנחנו מספקים בתשלום או לא בתשלום תקנון משלהן.

- רישום לפעילויות השונות ולתוכן האתר מחייב השארת פרטים אישיים כגון: שם, אימייל ומספר טלפון. המשתמת מסכימה ומאשרת כי החברה תוכל לעשות שימוש בפרטים אלה לצורך פניה עתידית לרכישת שירותים או מוצרים, וכן מסכימה כי פרטים אלה יועברו לחברות צד ג' הרלוונטיות לתחומי הפעילות של החברה.

- על פי חוק אין המשתמשת חייבת לספק את פרטיה אך ללא הפרטים לא תוכל להתבצע ההרשמה לפעילויות ולאירועים שונים

ביטול השימוש באתר:

- החברה רשאית לבטל את הרשמתך לאתר באין אם הפרת את הוראות התקנונים המופיעים באתר, לרבות התקנון הנוכחי

 

אחריות:

- השימוש באתר, השתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי האתר הם על אחריות המשתמשת בלבד 

- החברה לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם באופן ישיר ובאופן עקיף למשתמשת הכוללים הפסד, הוצאה וכדומה בעקבות שימוש ישיר או עקיף באתר, בתוכן ובשירותים המוצעים בו

- החברה אינה אחראית לתכנים הכוללים קישורים וקיימים באתר שאינם באחזקת החברה ואינה אחראית על כל נזק שיעשה בעקבות השימוש בהם

 

פרטיות:

- התכנים באתר מאובטחים בפרוטוקול SSL. התשלומים דרך האתר מתבצעים על ידי ספקי תשלום חיצוניים, עליהם ועל שיטת האבטחה שלהם אין לחברה כל אחריות. 

- כל הנתונים הנאספים באתר לרבות הרשמות, יצירת קשר, Cookies יכולים להוות נכס של החברה לפי שיקול דעתה

- האתר משתמש ב Cookies על מנת לאסוף מידע 

- כל הנתונים שנמסרו על ידי המשתמשת ומשמשים לחברה כפופים לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017


 

*הסכם ותקנון זה כפופים לחוקי מדינת ישראל. האתר פועל בהתאם לחוק ולפי כל דין. במקרה של התנגשות בין תקנון זה לחוק בישראל,  יגבר החוק על האמור כאן.

bottom of page